Thursday, 27 August 2015

Hu main dard se bhara, hai na koi is marz ki dawa